Woke-kapitalismen er kommet til byen

Kul­turkam­p­en har i årti­er raset inden for uddan­nelse, medi­er, kul­tur og under­hold­ning. Nu er turen kom­met til erhvervs­livet, hvor ver­dens største kap­i­tal­fonde forsøger at gen­nemtvinge en stille rev­o­lu­tion. Kri­tikere stem­pler den som udemokratisk … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.