YouSee afviser LOUDs forklaring om trusler

Radio LOUD har over for Radio- og tv-nævnet fork­laret, hvor­dan deres plan­lagte samar­be­jde med YouSee Musik plud­selig blev afbrudt, for­di “et par af de mest inkarnerede mod­standere af LOUD” havde kon­tak­tet Nuu­day, der ejer sel­sk­a­bet.  På bag­grund af trusler om “alt fra aktind­sigter til sagsan­læg og lov om for­valt­ning” sat­te Nuu­day, der ejer YouSee, ifølge Radio LOUD aftal­en i bero.  Men Nuu­day afvis­er over for Fri­heds­brevet, at de blev truet til at stoppe et samarbejde. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.