18 af Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­ets ansat­te i bestik­kel­ses­sa­ger: Tid­li­ge­re mini­ster vil have alt frem i lyset

Internationale forpligtelser skal ikke spÊnde ben for Venstres forslag til en ny udlÊndingepolitik. Partiet er ligefrem klar til at opsige internationale konventioner, hvis det er n¯dvendigt. Det fremgÂr af et forel¯bigt udspil til en ny udlÊndingepolitik fra Venstre, som DR Nyheder er kommet i besiddelse af. I oplÊgget, der har titlen "Et Âbent Danmark - for dem der kan og vil!", skriver Venstre, at konventioner ikke er uforanderlige, men et udtryk for politiske forhandlinger og kompromisser./Ritzau/(Sanne Vils Axelsen/POLFOTO/arkiv)

Fri­heds­bre­vets afslø­rin­ger af en ræk­ke skjul­te sager om besvi­gel­ser i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et, der har været ind­be­ret­tet til Rigs­re­vi­sio­nen, får nu De Radi­ka­le til at kræ­ve, at sager­ne bli­ver lagt offent­ligt frem. Nu kan Fri­heds­bre­vet til­fø­je fle­re sager til listen. 18 ansat­te i Uden­rigs­mi­ni­ste­ri­et har siden 2015 været mistænkt for bestik­kel­se og for at mod­ta­ge returkom­mis­sion – en form for bestik­kel­se, hvor en med­ar­bej­der får pen­ge i lom­men af en virk­som­hed til gen­gæld for at give virk­som­he­den en ordre. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her