32 ansat­te i For­sva­ret dømt for bør­ne­por­no og over­greb mod børn: Tre slap med en advarsel

(Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix)

Der har siden 2014 været 32 sager om seksu­elt over­grebs­ma­te­ri­a­le med børn eller over­greb mod min­dre­åri­ge, hvor ansat­te i For­sva­ret har fået dom­me. Det er dog ikke alle, der er ble­vet afske­di­get som føl­ge af dom­me­ne. Tre slap med en advarsel. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her