Åben krig i Dan­marks næst­stør­ste fag­for­e­ning: HK-top tager afstand fra egen for­mand efter mas­siv intern uro

Der er udbrudt åben krig mel­lem den abso­lut­te top i Dan­marks næst­stør­ste fag­for­e­ning HK. HK’s for­bunds­for­mand Anja C. Jen­sen lan­ger kraf­tigt ud efter HK Pri­vats for­mand Simon Tøgern. Det sker, efter at HK Pri­vat man­dag udsend­te en højst usæd­van­lig pres­se­med­del­el­se, hvor man lan­ge­de ud efter HK Pri­vats egne med­ar­bej­de­re. Tid­li­ge­re i okto­ber ned­lag­de op mod 400 med­ar­bej­de­re arbej­det i pro­test mod arbejds­mil­jø­et under kom­mu­ni­ka­tions­chef Anet­te Clau­di. Også for­mand i HK Pri­vat Simon Tøgern fik kri­tik for at se igen­nem fin­gre med med­ar­bej­der­kla­ger og advars­ler om dår­ligt arbejds­mil­jø under Anet­te Clau­di. I dag tog sagen så end­nu en drej­ning. Anet­te Clau­di fra­træ­der sin stil­ling, for­di hun ikke læn­ge­re har til­lid til medarbejderne. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.