Afslø­ring: Bei­er­holm-part­ne­re brug­te fal­ske leje­re til at få mil­li­onlån – S‑storsponsor involveret

Ejen­dom­s­kon­gen Jes­per Sko­vs­gaard er en kon­tro­ver­si­el erhvervs­mand. Sam­ar­bej­de med et fir­ma ejet af en Hells Angels-præ­si­dent, pro­ble­mer med at beta­le unde­ren­tre­pre­nø­rer og meget util­fred­se kun­der klæ­ber til ham. Nu kan Fri­heds­bre­vet afslø­re en lys­sky for­ret­nings­mo­del, som hand­ler om, at der på ejen­dom­me skul­le pyn­tes på vir­ke­lig­he­den ved at ind­sæt­te ikke-rig­ti­ge lejere. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her