Afslø­ring: Bei­er­holm-part­ne­re brug­te fal­ske leje­re til at få mil­li­onlån – S‑storsponsor involveret

Ejen­dom­s­kon­gen Jes­per Sko­vs­gaard er en kon­tro­ver­si­el erhvervs­mand. Sam­ar­bej­de med et fir­ma ejet af en Hells Angels-præ­si­dent, pro­ble­mer med at beta­le unde­ren­tre­pre­nø­rer og meget util­fred­se kun­der klæ­ber til ham. Nu kan Fri­heds­bre­vet afslø­re en lys­sky for­ret­nings­mo­del, som hand­ler om, at der på ejen­dom­me skul­le pyn­tes på vir­ke­lig­he­den ved at ind­sæt­te ikke-rig­ti­ge lejere. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.