Afs­løring: Mettes stor­spon­sor samar­be­jder med HA-præsident 

En af Socialdemokrati­ets største spon­sor­er 2E Group med den flam­boy­ante bygge­mata­dor Jes­per Skovs­gaard i spid­sen har et kon­tro­ver­sielt samar­be­jde med Nick Carsten Nielsen, der ifølge Fri­heds­brevets oplysninger er præsi­dent for rock­erk­lubben Hells Angels’ afdel­ing i Nyborg, det såkaldte cen­tral area-chap­ter. Samar­be­jdet kan doku­menteres tilbage til 2020 og bety­der, at HA-rock­eren via sin entre­prenørvirk­somhed NCN Byg­geri i 2021 havde adskil­lige mil­lion­er til gode hos 2E-sel­sk­a­bet DKT Byg. Det vis­er interne doku­menter. HA-præsi­den­tens NCN Byg­geri har således været at finde på flere af de store byg­gerier, som Jes­per Skovs­gaards ejen­doms­sel­skab 2E Group har haft i hen­holdsvis Farum og Hedehusene. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.