Afslø­ring: Novo Nor­disk skrev kon­klu­sion i top­læ­gers fedmestudie

Tre top­læ­ger fra Hvi­d­ov­re Hospi­tal var – sam­men med Novo Nor­disk – afsen­de­re på et stu­die, der kom frem til, at over­væg­ti­ge koste­de sam­fun­det et tocif­ret mil­li­ard­be­løb. Der­for bur­de der gøres mere for at sæt­te ind mod over­vægt, lød kon­klu­sio­nen. Inter­ne doku­men­ter afslø­rer, at Novo Nor­disk påvir­ke­de stu­di­ets kon­klu­sion, og at en af top­læ­ger­ne fra hospi­ta­let råb­te vagt i gevær mod at bru­ge meto­den bag studiet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her