Afsløring: Unge soldater brugte danske våben i Vietnam-krigen

Der var danske våben med i Viet­nam-kri­gen. De kom fra den Mærsk-ejede våben­fab­rik Dan­sk Indus­tri Syn­dikat også kendt som Rif­fel­syn­dikatet. Det afs­lør­er et billede af en gruppe unge sol­dater fra den såkaldte Rhade-stamme. Steen Ander­sen, his­torik­er og senior­forsker ved Rigsarkivet, har set billedet og har for Fri­heds­brevet ver­i­fi­ceret, at der er tale om Rif­fel­syn­dikatets pop­ulære mask­in­pis­tol, som et CIA-affil­ieret fir­ma i 1950’erne havde købt 106.000 eksem­plar af. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.