Afslø­ring: Ven­stre-borg­mesters kone vil­le have kæm­pe ride­ba­ne – så kom kom­mu­nen med kon­tro­ver­si­el tilladelse

Læsø-borg­me­ster Tobi­as Birch Johan­sen (V) fik lov til at lave en kæm­pe ride­ba­ne med høje lys­ma­ster midt i det åbne land­skab i den kom­mu­ne, hvor han selv er chef. Efter Dan­marks Natur­fred­nings­for­e­ning kla­ge­de, trak kom­mu­nen til­la­del­sen til­ba­ge. Men før det for­søg­te kom­mu­nen på veg­ne af borg­meste­ren at lan­de et for­lig med Dan­marks Naturfredningsforening. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her