AI, deep­fa­kes og infor­ma­tions­krig i det ame­ri­kan­ske præsidentvalg

Præ­si­dentvalg har altid været præ­get af beskid­te tri­cks, saf­ti­ge ryg­ter, vild­le­den­de infor­ma­tio­ner og last-minu­te skan­da­ler. Men det skæb­nesvan­gre valg i år kan bli­ve mar­kant vær­re på den front, for­tæl­ler to eks­per­ter inden for kun­stig intel­li­gens og misinformation. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her