Al snak om at være på den rig­ti­ge eller for­ker­te side af histo­ri­en er ren bullshit

I den­ne uges Fri Tænk­ning reflek­te­rer jeg over, hvor­dan man skal for­stå den udbred­te påstand om, at nogen eller noget er på den for­ker­te eller rig­ti­ge side af histo­ri­en. Jeg ser det som udtryk for snæ­ver­syn og stor­heds­v­an­vid at påstå den slags, for ingen af os ved, hvor­dan efter­ti­den vil døm­me os. Kort sagt: Vær på vagt, når nogen påstår, at de har ind­sig­ten og det moral­ske over­blik til at pla­ce­re men­ne­sker og begi­ven­he­der på den rig­ti­ge eller for­ker­te side af histo­ri­en. Det ren bullshit. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.