Al snak om at være på den rig­ti­ge eller for­ker­te side af histo­ri­en er ren bullshit

I den­ne uges Fri Tænk­ning reflek­te­rer jeg over, hvor­dan man skal for­stå den udbred­te påstand om, at nogen eller noget er på den for­ker­te eller rig­ti­ge side af histo­ri­en. Jeg ser det som udtryk for snæ­ver­syn og stor­heds­v­an­vid at påstå den slags, for ingen af os ved, hvor­dan efter­ti­den vil døm­me os. Kort sagt: Vær på vagt, når nogen påstår, at de har ind­sig­ten og det moral­ske over­blik til at pla­ce­re men­ne­sker og begi­ven­he­der på den rig­ti­ge eller for­ker­te side af histo­ri­en. Det ren bullshit. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her