Alle er vel­kom­ne til VM i Qatar, men…

Luka Modric ( 10 - Real Madrid ) - Le Real Madrid remporte la finale de la Ligue des Champions face à Liverpool (1-0) au stade de France, le 28 mai 2022. Merci de flouter le visage des enfants avant parution. © Federico Pestellini / Panoramic / Bestimage Real Madrid wins the Champions League final against Liverpool (1-0) at the Stade de France on May 28, 2022. Please pixelate children faces prior to publication.

Det er høj­som­mer, og den ene­ste fod­bold­kamp på et nogen­lun­de anstæn­digt niveau i sig­te er søn­da­gens Sto­ck­holm-der­by mel­lem Djur­går­den og Ham­m­ar­by. Fri Spark benyt­ter kampka­len­de­rens lav­sæ­son til at run­de for­bin­del­sen mel­lem The Beat­les, trans­fer­vin­du­et og Qata­rs for­tolk­ning af begre­bet “vel­kom­men”, inden vi tager en smut­tur til Disko­bug­ten, hvor en ung lærer­vi­kar drøm­mer om at bli­ve den næste Erik­sen i inter­na­tio­nal fodbold. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her