Altin­get-ansat­te kri­ti­se­rer eje­ren for at blan­de sig i jour­na­li­stik­ken: Ændre­de over­skrift på kri­tisk arti­kel om sit eget medie

Den man­ge­åri­ge Altin­get-ejer og nuvæ­ren­de besty­rel­ses­for­mand Ras­mus Niel­sen har en pen med i spil­let, når redak­tio­nen på det poli­ti­ske medie Altin­get skal pas­se deres jour­na­li­sti­ske arbej­de. På medi­et, som præ­di­ker uaf­hæn­gig­hed og trans­pa­rens, bli­ver de ansat­te jour­na­li­ster åndet i nak­ken af medi­ets ejer. En ræk­ke både nuvæ­ren­de og tid­li­ge­re med­ar­bej­de­re kri­ti­se­rer Ras­mus Niel­sen for at blan­de sig i deres arbej­de, når han redi­ge­rer i artik­ler eller skri­ver af fra andre medi­ers tek­ster uden at citere. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her