Altingets ejer droppede bogkapitel om skattely

Det danske medie Altingets mod­er­sel­skab har hjemme på Cypern, der af mange beteg­nes som et skat­te­ly, mens andre fore­trækker at karak­teris­ere øens favor­able skat­telov­givn­ing som erhvervsven­lig.  Ras­mus Nielsen, der er ejer, stifter og bestyrelses­for­mand, har sagt, at han bor på Cypern på grund af kli­maet. Et kasseret kapi­tel i en jubilæums­bog om Altinget, som Fri­heds­brevet er i besid­delse af, teg­n­er et andet billede. … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.