Altin­gets ejer drop­pe­de bog­ka­pi­tel om skattely

Det dan­ske medie Altin­gets moder­sel­skab har hjem­me på Cypern, der af man­ge beteg­nes som et skat­te­ly, mens andre fore­træk­ker at karak­te­ri­se­re øens favorab­le skat­te­lov­giv­ning som erhvervs­ven­lig.  Ras­mus Niel­sen, der er ejer, stif­ter og besty­rel­ses­for­mand, har sagt, at han bor på Cypern på grund af kli­ma­et. Et kas­se­ret kapi­tel i en jubilæums­bog om Altin­get, som Fri­heds­bre­vet er i besid­del­se af, teg­ner et andet billede. … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.