Anne Stam­pe afslø­ret i ny iværk­sæt­ter-fidus: Fik fle­re hund­re­de tusin­de kro­ner fra sta­ten i strid med reglerne

Tv-løvin­den Anne Stam­pe Ole­sens sel­skab, Nor­dic Fema­le Foun­ders, har iføl­ge en eks­pert mod­ta­get fle­re hund­re­de tusin­de kro­ner i offent­li­ge mid­ler, de aldrig har været beret­ti­get til. Anne Stam­pe Ole­sen afvi­ser al kritik. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her