Bal­la­de om kvik­test-mil­li­ar­der: Rig­mand lan­ger ud efter for­bi­gå­e­de natklubejere

Det har ingen gang på jor­den, når et konsor­ti­um af læger og nat­klu­be­je­re føler sig uret­fær­digt behand­let, for­di de ikke fik del i den lukra­ti­ve opga­ve, der viste sig at være at leve­re kvik­tests. Det mener Jep­pe Handwerk, ejer af Copen­ha­gen Medi­cal, som har fået 1,8 mil­li­ar­der kro­ner for at udby­de kvik­tests i Region Hoved­sta­den. Fle­re par­ti­er vil nu gran­ske udbud­s­pro­ces­sen, der over to omgan­ge send­te 5,3 mil­li­ar­der skat­te­kro­ner til Copen­ha­gen Medi­cal i Region Hoved­sta­den, Care­link i Region Syd­dan­mark og Falck i Region Midtjyl­land, Region Nord­jyl­land og Region Sjælland. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her