BARABBA: Syn­de­fald eller sid­ste nadver?

I dis­se solskin­su­ger cru­i­ser vi rundt mel­lem ven­ner og fami­li­ers som­mer­re­si­den­ser for­skel­li­ge ste­der i lan­det, men hel­dig­vis er der også tid til at nyde det halv­tom­me Køben­havn. En restau­rant, der i hvert fald tid­li­ge­re har været noto­risk svær at få bord på, hvis man som os ofte er lidt sent ude, er Barab­ba i Indre By. Det skul­le efter sigen­de også være et emi­nent sted at bry­de som­me­ri­dyl­len med lidt syn­dig over­spis­ning – which we did. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.