BARABBA: Syn­de­fald eller sid­ste nadver?

I dis­se solskin­su­ger cru­i­ser vi rundt mel­lem ven­ner og fami­li­ers som­mer­re­si­den­ser for­skel­li­ge ste­der i lan­det, men hel­dig­vis er der også tid til at nyde det halv­tom­me Køben­havn. En restau­rant, der i hvert fald tid­li­ge­re har været noto­risk svær at få bord på, hvis man som os ofte er lidt sent ude, er Barab­ba i Indre By. Det skul­le efter sigen­de også være et emi­nent sted at bry­de som­me­ri­dyl­len med lidt syn­dig over­spis­ning – which we did. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her