Berlingske Medias bel­giske ejere mon­i­tor­erer Krab og Dyrby

Siden den 30. juni 2014 har den bel­giske medievirk­somhed De Pers­groep med den berømte iværk­sæt­ter­fam­i­lie Van Thil­lo ejet Berlingske Media. Fam­i­liefor­ret­nin­gen styr­er desu­den flere bel­giske og hol­landske avis­er og ejer den største andel af de kom­mer­cielle tv-kanaler og flere nationale radio­sta­tion­er i Bel­gien og i Hol­land. Fri­heds­brevet har spurgt mil­liard­virk­somhe­den De Pers­groep, hvor­dan de ser på hånd­terin­gen af sagen om Michael Dyr­bys med­virken til et sex­is­tisk miljø på TV 2. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.