Ber­ling­s­ke Medi­as eje­re klap­per i: Hen­vi­ser til Anders Krab-Johan­sen – som næg­ter at udta­le sig

Ind­til vide­re har Ber­ling­s­ke Medi­as ejer, den bel­gi­ske medie­kon­cern De Pers­gro­ep, ikke sagt en lyd om de udfor­drin­ger, som kon­cer­n­chef Anders Krab-Johan­sen står i. Og det kom­mer de hel­ler ikke til, lyder det i et skrift­ligt svar til Fri­heds­bre­vet, som adskil­li­ge gan­ge har rakt ud til De Persgroep. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her