Ber­ling­s­ke Medi­as eje­re klap­per i: Hen­vi­ser til Anders Krab-Johan­sen – som næg­ter at udta­le sig

Ind­til vide­re har Ber­ling­s­ke Medi­as ejer, den bel­gi­ske medie­kon­cern De Pers­gro­ep, ikke sagt en lyd om de udfor­drin­ger, som kon­cer­n­chef Anders Krab-Johan­sen står i. Og det kom­mer de hel­ler ikke til, lyder det i et skrift­ligt svar til Fri­heds­bre­vet, som adskil­li­ge gan­ge har rakt ud til De Persgroep. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.