Blev advaret i 2013: Nu risik­er­er DTU kæmpe mil­lion­reg­n­ing efter ulovligt letbanebyggeri

Dan­marks Tekniske Uni­ver­sitet (DTU) får nu kri­tik for at bruge 37 mil­lion­er kro­ner på Hov­ed­stadens Let­bane uden at have lovh­jem­mel til det. Det vis­er en opsigtsvækkende udtalelse fra Uddan­nelses- og Forskn­ingsstyrelsen, hvor styrelsen kalder DTU’s med­fi­nan­sier­ing af let­ba­nen for “særde­les kri­ti­s­abelt”. Ifølge et 14 siders notat fra styrelsen, som Fri­heds­brevet har fået ind­sigt i, blev DTU allerede i 2013 advaret om, at de ikke måtte bruge penge på at få let­ba­nen til at køre gen­nem cam­pus. Alligev­el indgik uni­ver­sitetet senere en aftale med Lyn­g­by-Taar­bæk Kom­mune om at med­fi­nan­siere netop det. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.