Bør­ne­ad­vo­kat får bøde num­mer 15 af Advo­kat­næv­net: Send­te inti­mi­de­ren­de sms’er til sin klient

Den tid­li­ge­re bør­ne­ad­vo­kat Gry Ram­busch synes at have over­or­dent­lig svært ved at over­hol­de de advo­ka­te­ti­ske reg­ler. Den sene­ste bøde, som er advo­ka­tens bøde num­mer 15 fra Advo­kat­næv­net, kom­mer efter, at Gry Ram­busch hav­de været inti­mi­de­ren­de over for en kli­ent og blandt andet sendt vre­de og tru­en­de sms’er til ved­kom­men­de. Ken­del­sen i Advo­kat­næv­net faldt promp­te og koste­de advo­ka­ten en bøde på 30.000 kroner. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.