Børneadvokat får bøde nummer 15 af Advokatnævnet: Sendte intimiderende sms’er til sin klient

Den tidligere børnead­vokat Gry Ram­busch synes at have overor­dentlig svært ved at over­holde de advokatetiske regler. Den sen­este bøde, som er advokatens bøde num­mer 15 fra Advokat­nævnet, kom­mer efter, at Gry Ram­busch havde været intimiderende over for en klient og blandt andet sendt vrede og tru­ende sms’er til ved­k­om­mende. Kendelsen i Advokat­nævnet faldt prompte og kost­ede advokat­en en bøde på 30.000 kroner. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.