Boligs­pe­ku­lant og øjen­læ­ger har huset bordeldrift

En kreds af øjen­læ­ger har sam­men med ejen­doms­in­ve­sto­ren Lars Thye udle­jet en kæl­der, der er ble­vet brugt som bor­del på Nør­re­bro i Køben­havn. En tid­li­ge­re S‑folketingskandidat …

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.