Borg­me­ster holdt hem­me­li­ge møder med Novo Nor­disk – nu afvi­ser han for­lom­mer til Dan­marks stør­ste virksomhed

Novo Nor­disk har – som den ene­ste virk­som­hed – en fast afta­le om møder med Kalund­borgs borg­me­ster og kom­mu­nal­di­rek­tør. I inter­view afvi­ser de beg­ge ind­blan­ding fra Novo Nor­disk. “Jeg har aldrig sagt nej til at mødes med nogen,” siger borgmester. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her