Byggematador sponsorerede festfyrværkeri til Aalborg Kommune – samtidig fik han længe ventet tilladelse

Aal­borg-bykon­gen Thomas Kas­trup-Larsen (S) har været i skam­mekro­gen efter mis­tanke om en lidt for tæt rela­tion til den lokale rig­mand og bygge­mata­dor Jes­per Skovs­gaard. En række nye oplysninger vis­er nu, at samar­be­jdet mellem borgmesteren og rig­man­den er langt tæt­tere, end det hidtil har været kendt i den brede offent­lighed. Fri­heds­brevet er således kom­met i besid­delse af en række doku­menter, som vis­er, at Jes­per Skovs­gaard tilbage i novem­ber 2014 donerede 450.000 kro­ner til et overdådigt fes­t­fyrværk­eri i Aal­borg Kom­mune på foran­led­ning af borgmesteren per­son­ligt. Kilder med kend­skab til for­lø­bet fortæller uafhængigt af hinan­den til Fri­heds­brevet, at fyrværk­eri­et efter deres opfat­telse blev spon­sor­eret for at smøre borgmesteren. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.