BZ’erne i Kon­gens Lyngby

Efter mere end 20 års drift og for­pagt­ning af det fre­de­de Lyng­by Van­drer­hjem i Dyre­ha­ven nord for Køben­havn står Lars og Bir­git­te Løn­strup samt deres fire børn til at miste både deres hjem og leve­brød. Kom­mu­nen ønsker at afhæn­de ejen­dom­men til pri­vat side, men fami­li­en næg­ter at flytte … 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.