BZ’erne i Kon­gens Lyngby

Efter mere end 20 års drift og for­pagt­ning af det fre­de­de Lyng­by Van­drer­hjem i Dyre­ha­ven nord for Køben­havn står Lars og Bir­git­te Løn­strup samt deres fire børn til at miste både deres hjem og leve­brød. Kom­mu­nen ønsker at afhæn­de ejen­dom­men til pri­vat side, men fami­li­en næg­ter at flytte … 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her