CAFÉ STADION: Hver­dags­da­te i linoleumshimlen

I den­ne uges nyheds­brev har vi lagt vej­en for­bi en nyklas­si­ker på Nør­re­bro. Gemt lidt af vej­en i for­hold til byde­lens andre hot-spots, og med skjul­te refe­ren­cer til det gam­le bru­ne værts­hus har Café Sta­dion på kort tid for­må­et få sig et stam­kli­en­tel, der ikke sådan lige over­la­der plad­sen til sult­ne piger. Men til sidst lyk­ke­des det, og det kan I læse om her. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her