CAFÉ STADION: Hver­dags­da­te i linoleumshimlen

I den­ne uges nyheds­brev har vi lagt vej­en for­bi en nyklas­si­ker på Nør­re­bro. Gemt lidt af vej­en i for­hold til byde­lens andre hot-spots, og med skjul­te refe­ren­cer til det gam­le bru­ne værts­hus har Café Sta­dion på kort tid for­må­et få sig et stam­kli­en­tel, der ikke sådan lige over­la­der plad­sen til sult­ne piger. Men til sidst lyk­ke­des det, og det kan I læse om her. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.