Cinemateket aflyser krigs-kritisk film af ukrainsk instruktør

Cin­e­mateket i Køben­havn har drop­pet fire rus­siske pro­duk­tion­er for at “ramme Rus­land på økonomien”. Afly­snin­gen af fil­men Wings er især bemærkelsesværdig, for­di den er instrueret af Lar­isa Shep­itko, der er fra Ukraine. “Det kan du godt stille alle mulige spørgsmål til, men det han­dler sim­pelthen om økonomien,” siger Pernille Schütz, chef for Cinemateket. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.