CONTENTO: Spansk tapas­fest i hundeklappehøjde

Lige midt i bro­stens­ma­re­rid­tet på Jægers­borg­ga­de er en mikro­biks med tapas fra him­len duk­ket op. Her kom vi omkring simp­le, men gode råva­rer, en ste­ak der slog hårdt og en nød­ven­dig snak om, hvor­vidt hyl­de­sten af de span­ske tra­di­tio­ner også bør gæl­de, når det kom­mer til brødet. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her