Coronakrisens købmand udsatte ansatte for øget smitterisiko

Efter lange test­fri måned­er har test-toget for alvor fået fart på igen. Hver dag bliv­er tusind­vis af danskere testet af podere fra Copen­hagen Med­ical, der udgør en helt cen­tral del af sam­fun­dets coro­n­abered­skab.  Alligev­el har Copen­hagen Med­ical under epi­demien haft ual­min­deligt svært ved at beskytte sine medar­be­jdere mod den farlige virus, og i sid­ste ende har fir­maet risik­eret at øge smit­ten i sam­fun­det, vis­er doku­menter, Fri­heds­brevet har fået aktind­sigt i. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.