Cor­ona­kri­sens køb­mand udsat­te ansat­te for øget smitterisiko

Efter lan­ge test­fri måne­der har test-toget for alvor fået fart på igen. Hver dag bli­ver tusind­vis af dan­ske­re testet af pode­re fra Copen­ha­gen Medi­cal, der udgør en helt cen­tral del af sam­fun­dets cor­o­na­be­red­skab.  Alli­ge­vel har Copen­ha­gen Medi­cal under epi­de­mi­en haft ual­min­de­ligt svært ved at beskyt­te sine med­ar­bej­de­re mod den far­li­ge virus, og i sid­ste ende har fir­ma­et risi­ke­ret at øge smit­ten i sam­fun­det, viser doku­men­ter, Fri­heds­bre­vet har fået aktind­sigt i. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her