Corydon forsvarer afhøringer: Journalister er hysterisk selvoptagede

Mange af lan­dets chefredak­tør­er råbte vagt i gevær, da det kom frem, at Forsvarets Efter­ret­ningst­jen­este havde inviteret en række mediechefer til kam­mer­atlige sam­taler om de mulige kon­sekvenser ved at overtræde para­graf 109, der omhan­dler videre­givelse af hem­me­lighed­er om rigets sikker­hed. Men Børsens chefredak­tør Bjarne Cory­don ser ikke ser det mind­ste prob­lem i sam­talerne. Den tidligere finans­min­is­ter i Thorn­ing-regerin­gen men­er, at jour­nal­is­ter som udgangspunkt har pligt til at møde op til en afhøring med myn­dighed­erne og hjælpe til med efter­forsknin­gen. Cory­don kalder jour­nal­is­ter for hys­teriske og selvop­tagede, og så kalder han det en “teg­ne­serieanalyse”, hvis man ser møderne med efter­ret­ningst­jen­esterne som en trussel mod den frie presse. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.