Da Frank rin­ge­de, sva­re­de Chri­sti­an Erik­sen, at han også hav­de tænkt på, at han skul­le have fat i sin gam­le træner

Når Chri­sti­an Erik­sen på man­dag har før­ste træ­nings­dag i sin nye klub, Brent­ford FC, er der gået næsten otte måne­der, siden han i Dan­marks EM-åbnings­kamp mod Fin­land faldt om med et hjer­te­stop. Lon­don-klub­bens dan­ske cheftræ­ner, Tho­mas Frank, for­tæl­ler i den­ne udga­ve af Fri Spark om, hvor­dan han og fyn­bo­en i før­ste omgang fandt hin­an­den i en svensk træ­nings­tur­ne­ring – og siden sam­le­de op på rela­tio­nen kort før jul. Til slut run­der vi fina­lewe­e­ken­den i Afri­ca Cup of Nations med et Fri Spark-ynd­lings­em­ne: Hvil­ke mil­jø­er kom­mer talen­ter­ne fra? 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.