Dan Jør­gen­sen og dansk ambas­sa­dør drak vine til 2.360 kro­ner fla­sken på skat­te­bor­ger­nes reg­ning – nu beta­ler de tilbage

Hvis man gik og tro­e­de, at den ide­el­le soci­al­de­mo­kra­ti­ske kost­py­ra­mi­de består af mak­rel i tomat, hjem­me­bag­te hvid­løgs­flûtes, kar­tof­fel­mad­der og dåseøl fra Roy­al, så teg­ner kli­ma­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sens besøg i Sin­ga­po­re i efter­å­ret et noget andet bil­le­de. Her spi­ste og drak mini­ste­ren og den dan­ske ambas­sa­dør, San­dra Jen­sen Lan­di, nem­lig som kon­ger på skat­te­bor­ger­nes regning. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.