Dan Jør­gen­sen og dansk ambas­sa­dør drak vine til 2.360 kro­ner fla­sken på skat­te­bor­ger­nes reg­ning – nu beta­ler de tilbage

Hvis man gik og tro­e­de, at den ide­el­le soci­al­de­mo­kra­ti­ske kost­py­ra­mi­de består af mak­rel i tomat, hjem­me­bag­te hvid­løgs­flûtes, kar­tof­fel­mad­der og dåseøl fra Roy­al, så teg­ner kli­ma­mi­ni­ster Dan Jør­gen­sens besøg i Sin­ga­po­re i efter­å­ret et noget andet bil­le­de. Her spi­ste og drak mini­ste­ren og den dan­ske ambas­sa­dør, San­dra Jen­sen Lan­di, nem­lig som kon­ger på skat­te­bor­ger­nes regning. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her