Dansk topad­vo­kat kræ­ves fængs­let: Til­talt i bestikkelsessag

En dansk topad­vo­kat er ble­vet til­talt i en bestik­kel­ses­sag, der hand­ler om et stort PFA-byg­ge­ri i Nord­havn til fle­re mil­li­ar­der kro­ner. Advo­ka­ten risi­ke­rer op til fire års fængsel i sagen, hvor en per­son sid­ste år fik 15 måne­ders ube­tin­get fængsel… 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.