Dan­ske fod­bold­spil­le­re i rus­si­ske Rubin Kazan er ikke på vej hjem: “Jamen han pas­ser jo sit arbej­de,” siger den enes agent

Man hører ofte, at man ikke skal blan­de sport og poli­tik sam­men. Men nu, hvor der er krig i Euro­pa efter Ruslands inva­sion af Ukrai­ne, er fle­re dan­ske sport­s­stjer­ner hav­net i et dilem­ma. Dansk Bold­spil-Uni­on har med­delt, at man næg­ter at spil­le fod­bold mod rus­ser­ne, og det sam­me har en lang ræk­ke andre lan­de. I basket­bal­l­ver­de­nen er den dan­ske spil­ler Gabri­el Lund­berg, der til dag­lig huse­rer i Rusland, taget hjem til Dan­mark, for­di han tager afstand til kri­gen. Men hvad gør de dan­ske fod­bold­spil­le­re, der er på kon­trakt i Rusland? 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.