Dan­ske Patien­ters direk­tør ankla­ger fed­me­for­e­ning for at være påvir­ket af Novo Nor­disk: “Det er under­gra­ven­de for bor­ger­nes tillid”

Den uaf­hæn­gi­ge patient­for­e­ning Adipo­si­tas­for­e­nin­gen får skarp kri­tik af bran­che­or­ga­ni­sa­tio­nen Dan­ske Patien­ter, efter Fri­heds­bre­vet tors­dag kun­ne for­tæl­le, at den meget lil­le for­e­ning har fået 750.000 kro­ner fra Novo Nor­disk for at føre kampag­ne mod over­vægt, mens medi­ci­nal­gi­gan­ten var i gang med at udrul­le popu­lært slankemiddel. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her