De man­ge ankla­ger mod Hay­at Faizi: Kvin­den, som ikke vil kal­des bedrager

Gen­nem et årti har et utal af men­ne­sker ankla­get Hay­at Faizi for at have snydt og bed­ra­get dem. Ankla­ger­ne mod hen­de tæl­ler blandt andet salg af fal­ske bitco­ins, kre­dit­kort­mis­brug, ind­sam­lin­ger, hvor hun stik­ker pen­ge­ne i lom­men, og fester, som ikke bli­ver betalt. Sam­let set ankla­ges hun for at have fra­nar­ret sine ofre mil­li­o­ner af kro­ner. Selv næg­ter Hay­at Faizi næsten alt. Hun mener, at der er tale om et kom­plot – og stæv­ner dem, der kal­der hen­de for en bed­ra­ger i ét væk. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her