Deba­tredak­tør på B.T. spiste og drak vin med min­is­ter for 2233 kro­ner: “Det er selvføl­gelig dumt”

Spørgetime med statsministeren i Folketingssalen på Christiansborg. Minister for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri Rasmus Prehn (S) og Venstres Hans Chr. Schmidt (V).

En tirs­dag aften i novem­ber 2021 svingede føde­varem­i­nis­ter Ras­mus Prehn (S) min­is­teri­ets danko­rt, da han betalte en mid­dag på i alt 2233 kro­ner med en unavn­giv­en deba­tredak­tør. I de sen­este dage har Ekstra Bladet beskrevet, at Ras­mus Prehn ved flere lej­lighed­er uret­mæs­sigt har brugt min­is­teri­ets kred­itko­rt til at betale reg­ninger på bevært­ninger, hvorefter min­is­teren selv har måtte betale tilbage af egen lomme. Men indtil videre har det været uvist, hvem den pågældende deba­tredak­tør er. Nu kan Fri­heds­brevet fortælle, at der er tale om Sanne Fah­nøe, deba­tredak­tør på B.T. Nor­malt brys­ter avisen sig ellers af at gå hårdt og kri­tisk til lan­dets magth­a­vere, men nu vis­er det sig alt­så, at avisens deba­tredak­tør har taget imod en dyr mid­dag fra fødevareministeren. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.