Den cata­lan­ske fodboldrevolution

Vi skal kun få år til­ba­ge, før at Giro­na var mest kendt for El Cel­ler de Can Roca, der blev kåret som ver­dens bed­ste restau­rant i 2013 og 2015, og for at have lagt klo­ster, bro og anden kulis­se til ind­spil­nin­ger­ne af Game of Thro­nes. I dag er byen nord for Bar­ce­lo­na med de 97.586 ind­byg­ge­re også berøm­met for at udfor­dre hie­rar­ki­et i spansk klub­fod­bold. Hvor­dan er det kom­met så vidt, og kan Giro­na FC lige­frem bli­ve den blot tred­je klub, udover Atléti­co Madrid og Valen­cia, som siden årtu­sin­de­skif­tet for­mår at fravri­ste Real Madrid eller FC Bar­ce­lo­na den span­ske mesterskabstitel? 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her