Den gam­le for­svarskæm­pe har gjort Sil­ke­borg til Super­liga­ens mest scoren­de hold

Mens FC Midtjyl­land og FC Køben­havn, Super­liga­ens to før­en­de hold, leve­re­de en sløj topkamp søn­dag aften i Her­ning, cemen­te­re­de Sil­ke­borg IF dagen efter sin sta­tus som dansk fod­bolds i øje­blik­ket mest spr­ud­len­de og spæn­den­de hold. Man­den bag hed­der Kent Niel­sen, og i den­ne udga­ve af Fri Spark for­tæl­ler to ken­de­re af træ­ner­ve­te­ra­nen, hvad det er, han kan. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her