Den hem­me­li­ge afta­le: Pen­sions­kon­ge lave­de pagt med rig­mænd, mens han var for­mand i sta­tens fond

Den magt­ful­de pen­sions­boss Tor­ben Möger Peder­sen lave­de hem­me­lig råd­gi­ver­af­ta­le med den grøn­ne inve­ste­rings­fond Copen­ha­gen Infra­struc­tu­re Part­ners (CIP), mens Möger var besty­rel­ses­for­mand for sta­tens super­fond EIFO, hvor CIP og mede­jer af CIP har sto­re inter­es­ser. Det ska­ber dybe pan­de­ryn­ker og bekym­rin­ger hos poli­ti­ke­re og en eks­pert. Hver­ken sta­tens super­fond eller Erhvervs­mi­ni­ste­ri­et har kendt noget til aftalen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her