Der­for giver El Salva­dors Bitco­in-even­tyr mening

Det mel­le­ma­me­ri­kan­ske land El Salva­dor blev i sep­tem­ber det før­ste land i ver­den til at aner­ken­de Bitco­in som beta­lings­mid­del, og sene­st har lan­dets præ­si­dent Nayib Buke­le lan­ce­ret pla­ner­ne om at byg­ge Bitco­in City. Der er måske en god for­kla­ring på, hvor­for sat­set på kryp­tova­luta­en giver mening, mener to eksperter. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.