Der­for giver El Salva­dors Bitco­in-even­tyr mening

Det mel­le­ma­me­ri­kan­ske land El Salva­dor blev i sep­tem­ber det før­ste land i ver­den til at aner­ken­de Bitco­in som beta­lings­mid­del, og sene­st har lan­dets præ­si­dent Nayib Buke­le lan­ce­ret pla­ner­ne om at byg­ge Bitco­in City. Der er måske en god for­kla­ring på, hvor­for sat­set på kryp­tova­luta­en giver mening, mener to eksperter. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her