Det ame­ri­kan­ske mili­tær adva­rer: Syri­ske lej­re med dan­ske børn kan bry­de sammen

(FILES) This file photo taken on March 4, 2021 shows a woman holds a child's hand as they stand in the rain at Camp Roj, where relatives of people suspected of belonging to the Islamic State (IS) group are held, in the countryside near al-Malikiyah (Derik) in Syria's northeastern Hasakah province. - We must not stigmatise" the children of jihadists, said the vice-president of the Bobigny juvenile court, Muriel Eglin, the court in charge of almost all the arrivals. Children returning from Syria are "victims". (Photo by Delil SOULEIMAN / AFP)

Der sid­der fort­sat fem dan­ske børn i de syri­ske lej­re. Både PET og For­sva­rets Efter­ret­ning­s­tje­ne­ste har adva­ret rege­rin­gen om risi­ko­en for, at de kan bli­ve radi­ka­li­se­ret. Nu får rege­rin­gen end­nu et opråb med på vej­en angå­en­de de dan­ske børn i lej­re­ne. Det ame­ri­kan­ske mili­tær og en ræk­ke eks­per­ter adva­rer nu om, at den skrø­be­li­ge sik­ker­heds­si­tu­a­tion i det nor­døst­li­ge Syri­en poten­ti­elt set kan med­fø­re, at lej­re­ne, der huser over 60.000 men­ne­sker, kan bry­de sam­men. Fra ame­ri­kansk side fryg­ter man, at Tyr­ki­et vil gå ind i Syri­en og angri­be kur­der­ne, som i øje­blik­ket kon­trol­le­rer lej­re­ne tæt på den tyr­ki­ske græn­se. Det vil bety­de en yder­li­ge­re svæk­kel­se af sik­ker­he­den i lej­re­ne, som har ople­vet en ræk­ke for­vær­rin­ger på det seneste. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.