DF og Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne kal­der Lars Løk­ke i sam­råd: “Kryster­ag­tigt, at rege­rin­gen har ladet sig presse”

Dansk Fol­ke­par­ti og Dan­marks­de­mo­kra­ter­ne ind­kal­der nu Dan­marks uden­rigs­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen (M) i sam­råd for, om mus­lim­ske lan­des ambas­sa­dø­rer fik rege­rin­gen til at lave en kor­an­lov. Det sker efter Fri­heds­bre­vets inter­view med den palæsti­nen­si­ske ambas­sa­dør og leder af de ara­bi­ske ambas­sa­dø­rer, Manu­el Has­sas­si­an. Han for­tæl­ler, at kor­an­loven aldrig vil­le være ble­vet til noget uden dem, og de møder, som han var med til at hol­de med regeringen. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her