DF’s kampag­ne­chef hiver pro­vo­kunst­ner i ret­ten på grund af muham­med­teg­ning-memes: “Det må man kun­ne tåle”

Pro­vo­kunst­ne­ren Uwe Max Jen­sen risi­ke­rer fængsel, når han i næste uge står til­talt for at dele fire mani­p­u­le­re­de bil­le­der – eller memes – af den for­hen­væ­ren­de che­fre­dak­tør på medi­et Den Uaf­hæn­gi­ge, Asger Juhl. På de mani­p­u­le­re­de bil­le­der ses Asger Juhl med en muham­med­teg­ning. Uwe Max Jen­sen næg­ter sig skyldig. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet — Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller resten af året til 499 kr.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her