Direk­tør anklager kom­mune og storen­tre­prenør for nepo­tisme: “Vi er syd for Napoli”

Alt var klap­pet og klar til under­skrift, da ejen­dom­sud­vikleren Mar­tin Nielsen indgik en aftale med Aal­borg Kom­mune om at købe et are­al til park­er­ingspladser ved Aal­borg Havn.

Eller ret­tere sagt: Det troede han, at alt var.

For kom­munen endte med at hæve prisen og vilkårene. Og tilsyneladende havde Asger Eng­gaard, en af Nord­jyl­lands rigeste mænd og ejer af storen­tre­prenøren A. Eng­gaard, et tungtve­jende ord.

I en mail afsendt en sen nat­te­time gjorde han kom­munen opmærk­som på, hvilken pris han mente, kom­munen skulle sælge grun­den for til Mar­tin Nielsen.

Det fremgår af doku­menter, Fri­heds­brevet er i besid­delse af.

“Jeg sid­der med en følelse af, at nepo­tis­men lever i bed­ste vel­gående, og at kom­munen kon­stant klap­per ting af med Eng­gaard og Asger Eng­gaard selv,” lyder kri­tikken fra Mar­tin Nielsen.

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.