Dokumenter afslører: Mærsk-fabrik solgte våben til diktatorer, brutale regimer og CIA-firma

Dan­mark­shis­to­riens største erhvervs­mand, den afdøde skib­sred­er Mærsk Mc-Kin­ney Møller, trækkes nu ind i en omfat­tende sag om våben­salg til dik­ta­tor­er og bru­tale regimer. Det skete gen­nem våben­fab­rikken Dan­sk Indus­tri Syn­dikat, også kaldet Rif­fel­syn­dikatet, hvor Mærsk i en årrække var storak­tionær. Rif­fel­syn­dikatets syn­dereg­is­ter fra besæt­telses­ti­den er en kendt sag. Sel­sk­a­bet samar­be­jd­ede så tæt med værnemagten Nazi-Tysk­land, at virk­somhe­den to gange blev udsat for sab­o­tage og var gen­stand for den største mod­stand­sak­tion under den fem år lange besæt­telse, da mod­stands­grup­pen Borg­erlige Par­ti­sanere (BOPA) med 400 kilo sprængstof næsten jævnede fab­rikken med jor­den i 1944. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være medlem. Allerede medlem? Log ind her.