Dong-bos­ser i gif­tigt dra­ma: “Jeg var sådan en slags Gre­ta Thunberg”

Engang arbej­de­de de tæt sam­men. I dag er de ikke lige­frem på jule­kort. Som hen­holds­vis for­mand og top­chef i Dong Ener­gy, der i dag hed­der Ørsted, arbej­de­de Fritz Schur og Anders Eld­rup tæt sam­men, men i dag er der ikke var­me følel­ser mel­lem dem. Det bekræf­ter Anders Eld­rup med en opsigtsvæk­ken­de bredsi­de, som han sen­der afsted mod Fritz Schur, som han mener kør­te ham ud på et sidespor som top­chef for den stats­li­ge kæmpe. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.