Dong-bos­ser i gif­tigt dra­ma: “Jeg var sådan en slags Gre­ta Thunberg”

Engang arbej­de­de de tæt sam­men. I dag er de ikke lige­frem på jule­kort. Som hen­holds­vis for­mand og top­chef i Dong Ener­gy, der i dag hed­der Ørsted, arbej­de­de Fritz Schur og Anders Eld­rup tæt sam­men, men i dag er der ikke var­me følel­ser mel­lem dem. Det bekræf­ter Anders Eld­rup med en opsigtsvæk­ken­de bredsi­de, som han sen­der afsted mod Fritz Schur, som han mener kør­te ham ud på et sidespor som top­chef for den stats­li­ge kæmpe. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 979 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her