Dra­ma hos børsno­te­ret sel­skab: Besty­rel­ses­med­lem tavs om exit

Det omstrid­te sel­skab Blue Vision har fået nye rid­ser i lak­ken. Bare to dage efter at CBS-eks­per­ten Cas­par Rose blev udråbt som besty­rel­ses­med­lem og red­nings­mand, trak han sig. Før Rose entre­re­de med sel­ska­bet, hav­de han fle­re gan­ge været ude med bidsk kri­tik af ledel­sen, han var udset til at skul­le arbej­de sam­men med. 

For at læse artik­lens ind­hold skal du være med­lem. Alle­re­de med­lem? Log ind her.