DSB vil­le ikke for­tæl­le det: Her er den hem­me­li­ge køber af Dan­marks skandaletog

Det har været en vel­be­va­ret hem­me­lig­hed, hvem der skal over­ta­ge DSB’s hårdt prø­ve­de IC4-tog­sæt. For DSB har ikke ønsket at oply­se, hvem den hem­me­li­ge køber er, og hvad der er ble­vet betalt for dem. Men nu kan Fri­heds­bre­vet afslø­re, hvem den kon­tro­ver­si­el­le afta­ger af de udskæld­te toge er. Eks­pert mener ikke, at DSB har ret til at mørklæg­ge dokumenter. 

Få adgang og læs videre

Vores jour­na­li­stik bli­ver til tak­ket være vores beta­len­de med­lem­mer. For at læse artik­len, skal du have et medlemskab.

Du kan nemt og hur­tigt bli­ve med­lem af Fri­heds­bre­vet – Dan­marks mest kom­pro­mis­løst uaf­hæn­gi­ge medie. Som med­lem får du adgang til dags­or­den­sæt­ten­de og magt­kri­tisk jour­na­li­stik om poli­tik, finans og kul­tur, et prisvin­den­de mor­gen­pro­gram og fæn­gen­de podcasts.

Et med­lem­skab koster enten 99 kr. om måne­den uden nogen bin­dings­pe­ri­o­de eller 499 kr. om året.

Få adgang nu

Alle­re­de med­lem? Log ind her